برونر سودارث سیستم عضلانی و اسکلتی

درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث سیستم عضلانی و اسکلتی

کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث سیستم عضلانی و اسکلتی نوشته‌ی جانیس ال هینکل و کری اچ چیور، به طور جامع مفاهیم فیزیولوژیکی، پاتوفیزیولوژی و روان‌شناختی مربوط به مراقبت‌های پرستاری را ارائه می‌دهد و مباحث مربوط به مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی، به نحو مطلوبی در آن آورده شده است.

مدرسان و دانشجویان پرستاری بیش از 50 سال است که از کتاب درسنامه داخلی – جراحی برونر و سودارث جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در زمینه مراقبت از بیمار را کسب می‌نمایند. درسنامه داخلی – جراحی برونر و سودارث، یکی از بهترین منابع موجود درزمینهٔ آموزش پرستاری بیماری‌های عضلانی اسکلتی در جهان بوده و اکثر دانشگاه‌های کشور نیز از آن به‌ عنوان یک مرجع معتبر استفاده می‌نمایند.

برونر ارتوپدی

– گزارش شیوع جدید پوکى استخوان، تروما و شکستگی‌ها، پارگى تروماتیک تاندون آشیل، آمبولى چربى بعد شکستگی و آرتریت عفونی در آمریکا بر اساس آمار جدید
– معاینه کامل سیستم عضلانی اسکلی جهت بررسی وجود ناهنجاری‌ها
– مداخلات پرستاری در روش‌های تشخیصی دنسى‌تومترى استخوان، آرتروسنتز، الکترومیوگرافى و بیوپسى استخوان
– ارائه تدابیر پرستاری بیشتر در بیمار دارای گچ، آتل و بریس
– معرفی ابزار ارزیابی خطر شکستی
– دستورالعمل‌های عمل بالینی درمان و پیشگیری از بروز عوارض و مدیریت درد در بیماران تحت جراحی تعویض مفصل زانو
– راهکارهاى پیشگیری و درمان کمردرد
– راهکارهاى پیشگیری از پوکی استخوان
– ارائه لسیت جدید عوامل خطر پوکی استخوان
– ارائه لسیت جدید عواملی مهار‌ کننده التیام شکستگی
– چک‌ لیست آموزشى مراقبت در منزل: بیمار داراى قالب گچی، آتل یا بریس
– چک‌ لیست آموزشى مراقبت در منزل: بیمار داراى فیکساتور خارجى
– چک لیست مراقبت در منزل بیمار تحت جراحی ارتوپدی
– چک لیست آموزشى مراقبت در منزل: جراحى دست
– چک‌ لیست آموزشى مراقبت در منزل: استئومیلیت
– چک‌ لیست آموزشى مراقبت در منزل: تومور استخوانى
– چک لیست آموزشى مراقبت در منزل: شکستگى بسته و باز
– چک لیست آموزشى مراقبت در منزل: آمپوتانسیون
– ارائه چالش‌های اخلاقی در مراقبت از بیمار با قطع عضو
– افزوده شدن ژنتیک در عمل پرستاری در هر فصل کتاب جهت آشنایی بیشتر با زمینه‌های ژنتیکی بیماری‌ها
– افزوده شدن بخش تحقیقات در پرستاری در هر فصل کتاب جهت آشنایی دانشجویان به روند تحقیق

در بخشی از کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث سیستم عضلانی و اسکلتی می‌خوانیم:

پس از جراحى ارتوپدى، درد ممکن است شدید باشد. ادم، هماتوم و اسپاسم عضلانى در ایجاد تجربه درد، دخیل هستند. بعضى از بیماران گزارش مى‌کنند که درد کمتر از دوران قبل از عمل است و تنها مقادیر متوسط از مسکن‌ها مورد نیاز مى‌باشد. پرستار به دقت سطح درد بیمار را کنترل مى‌کند و واکنش بیمار را به معیارهاى درمانى مى‌سنجد و براى تسکین درد و ناراحتى از هیچ تلاشى فروگذار نمى‌کند. بررسی درد باید به عنوان پایه انجام شود و اغلب به همراه کنترل علائم حیاتی مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی جامع درد در طی درمان به طور دقیق صورت می‌گیرد. پرستار باید به طور مرتب سطح درد بیمار را بررسی و ثبت نماید.

بی‌حرکت کردن یک استخوان شکسته یا آسیب‌ دیده و یا یک مفصل ملتهب، ناراحتى را کاهش مى‌دهد. بلند کردن اندامى که ادم دارد، بازگشت ناراحتى را کاهش مى‌دهد. بلند کردن اندامى که ادم دارد، بازگشت وریدى را تأمین نموده و ناراحتى مربوط به آن را کاهش مى‌دهد. یخ در صورتى که تجویز شود، تورم را تسکین داده و مستقیما با کاهش تحریک عصبى، ناراحتى را تخفیف مى‌بخشد.

مسکن‌ها برای کنترل دردهای حاد ناشی از آسیب، جراحی و اسپاسم عظلانی مکررا تجویز می‌شوند. بلافاصله پس از عمل، پرستار لازم است با متخصص بیهوشی و جراح در مورد تجویز داروهای مسکن‌ موثر (مانند مخدرها و داروهای ضد‌التهابی غیر استروئیدی) هماهنگ کند.

فهرست مطالب برونر ارتوپدی

بخش شانزدهم ارتوپدی (سیستم عضلانی- اسکلتی)
بررسی عملکرد عضلانی- اسکلتی
مرورى بر آناتومى و فیزیولوژى
ساختمان و عملکرد سیستم اسکلتی
ساختمان و عملکرد سیستم مفصلى
آناتومى و عملکرد سیستم عضلاتی
ابزار ارزیابی ریسک شکستی
بررسى راه‌رفتن
سلامت استخوان
عملکرد مفصل
ارزیابى‌های تشخیصى
تصویربردارى رزونانس مغناطیسى MRI
آرتروگرافى
مداخلات پرستارى
دنسى‌تومترى استخوان
روشهای مراقبت در اختلالات عضلانی- اسکلتی
بیمار داراى قالب گچى، آتل یا بریس
هشدار پرستاری کیفیت و ایمنی
کنترل و درمان عوارض احتمالى
سندرم کمپارتمان
زخم‌هاى فشارى
مراقبت پرستاری از بیماری با بیحرکتی اندام فوقانی
تدابیرپرستاری در بیماری با بیحرکتی اندام تحتانی
مراقبت از بیمار با گچ تنه یا اسپایکا
تدابیر درمانی در بیماران با وسیله ثابت‌کننده خارجى
مراقبت از بیماران زیر کشش
اصول یک کشش مؤثر
انواع کشش
کشش پوستى
جلوگیرى از شکنندگى پوست
کنترل وضعیت عصبى عروقى
تأمین مراقبت از محل میخ
آتلکتازی و پنومونی
ترومبو آمبولی وریدی
تعویض مفصل
پیشگیری از ترموبوز ورید عمقی
تعویض کامل مفصل ران (THA)
تعویض کامل مفصل زانو TKA
فرایند پرستارى بیمار تحت جراحى ارتوپدى
حفظ کفایت عملکرد عصبى عروقى
ترومبوآمبولی وریدی و ترومبوز وریدهای عمقی
درمان بیماران با اختلالات عضلانی- اسکلتی
مسطح‌بودن کف پا
فاشیت کف پا
فرآیند پرستارى بیمارتحت جراحى پا

اختلالات متابولیکى استخوان

پوکى استخوان
درمان شکستگى‌ها
فرآیند پرستارى بیمار مبتلا به شکستگى خودبخود مهره‌اى در اثر پوکى استخوان
استئومالاسى
عفونت‌هاى عضلانى اسکلتى
فرآیند پرستارى بیمار مبتلا به استئومیلیت
آرتریت عفونى
تومورهاى استخوانى
تومورهاى خوش‌خیم استخوان
تومورهاى بدخیم استخوان
بیماریهاى متاستاتیک استخوان
کنترل و درمان عوارض احتمالى
استئومیلیت و عفونت زخم
درمان بیماران با ترومای عضلانی- اسکلتی
کوفتگى، کشش و آسیب لیگامان و عضله
دررفتگى مفصل
صدمات تاندونها، لیگامانها و مینیسک
پارگى‌های کاف چرخنده
اپى‌کندیلیت (آرنج تنیس‌بازان)
صدمه به لیگامانهاى کولترال مرکزى و جانبى
صدمه به لیگامانهاى صلیبى قدامى و خلفى
صدمات منیسک
پارگى تاندون آشیل
شکستگى‌ها
انواع شکستگى‌ها
تظاهرات بالینى
درد
تورم و کبودی موضعی
درمان اورژانسى
بیحرکتى
حفظ و نگهدارى عملکرد
بیماران با شکستگى باز
درمان شکستگى و عوارض آن
عوارض اولیه
تظاهرات بالینى
هشدار پرستاری کیفیت و ایمنی
پیشگیرى و درمان
سندرم کمپارتمان
بررسى و یافته‌هاى تشخیصى
تأخیر در جوش‌خوردن و جوش‌نخوردن شکستگى یا بد جوش خوردن
نکروز آوسکولار استخوان
سندرم درد پیچیده ناحیه‌اى “CRPS”
اسیفیکاسیون هتروتروفیک
شکستگى مناطق خاص
گردن استخوان بازو
تنه استخوان بازو
آرنج
سر رادیال
شکستگى‌هاى لگنى پایدار
شکستگى‌هاى لگنى ناپایدار
استابولوم
مفصل استخوان ران
تظاهرات بالینى
ارتقاء سطح مراقبت در منزل و جامعه
تنه استخوان ران
بررسى و یافته‌هاى تشخیصى
شکستگى درشت نى و نازک‌نى
بررسى و یافته‌هاى تشخیصى
مهره‌هاى پشتى و کمرى
سطوح آمپوتانسیون
فرآیند پرستارى بیمار با قطع عضو
کمک به بیمار براى برطرف‌کردن غم و اندوه
کمک به بیمار براى تأمین تحرک جسمى
بهبود بیمار با آمپوتاسیون اندام فوقانی
آماده کردن بیمار برای استفاده از پروتز

 

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 5 نتیجه