برونر و سودارث بیماری‌های تنفسی

درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث بیماری‌های تنفسی

کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث بیماری‌های تنفسی نوشته‌ی جانیس‌ ال هینکل و کری اچ چیور، یکی از بهترین منابع موجود در زمینه‌ی آموزش پرستاری بیماری‌های تنفسی در جهان است که اکثر دانشگاه‌ها نیز از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده می‌کنند.

نسخه جدید سری کتاب‌های برونر مربوط به بیماری‌های تنفسی، بخش پنجم درسنامه پرستاری برونر است که پرستاران را با بخشی از این بیماری‌ها و اصول مراقبتی و درمانی آشنا می‌کند.

اختلالات دستگاه تنفس شایع هستند و پرستاران در موقعیت‌های گوناگون، از جامعه تا بخش مراقبت ویژه با آن روبرو هستند. از این رو بایستی مهارت‌های ارزیابی پیشرفته را بهبود داده و بکار گرفت تا بهترین مراقبت برای بیماران مبتلا به مشکلات حاد و مزمن تنفسی فراهم شود. تغییر در وضعیت تنفسی به عنوان یکی از حساس‌ترین فاکتورهای پیش‌گویی در تعیین وضعیت بیماران تحت مراقبت شناخته می‌شود. به منظور تمایز بین یافته‌های طبیعی و غیر‌طبیعی در ارزیابی، فهم جامعی از عملکرد تنفسی و تغییرات غیر‌طبیعی در نتایج آزمون‌های تشخیصی ضروری است.

فهرست مطالب برونر تنفس

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی
بررسی
ارزشیابی تشخیصی
تمرین تفکر انتقادی
روش‌های مراقبت تنفسی
درمان‌های تنفسی غیر‌تهاجمی
اکسیژن درمانی
اسپیرومتری تشویقی (انجام دم حداکثر)
درمان با مینی نیولیزر (نبولایزر با حجم کم)
تنفس با فشار مثبت متناوب
فیزیوتراپی سینه
مراقبت از راه هوایی
لوله گذاری تراشه
تراکئوستومی
ساکشن لوله داخل تراشه یا لوله تراکئوستومی
تهویه مکانیکی
فرآیند پرستاری بیمار تحت تهویه مکانیکی
بیماران تحت عمل جراحی قفسه سینه
مداخلات قبل از عمل
مداخلات بعد از عمل
تمرین تفکر انتقادی
تدابیر درمانی در بیماران با اختلالات مجاری تنفسی فوقانی
عفونت‌های راه هوایی فوقانی
رینیت
رینیت ویروسی (سرماخوردگی)
رینوسینوزیت
فارنژیت
فارنژیت مزمن
التهاب لوزه‌ها و آدنوئید
آبسه‌های اطراف لوزه
لارنژیت
فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به عفونت راه هوایی
انسداد و صدمات راه هوایی فوقانی تنفس
آپنه انسدادی هنگام خواب
خونریزی از بینی
انسداد بینی
شکستگی بینی
انسداد حنجره
سرطان حنجره
فرآیند پرستاری بیمار تحت عمل لارنژکتومی
اداره بیماران مبتلا به اختلالات قفسه سینه و مجاری تحتانی تنفس
آتلکتازی
عفونت‌های تنفسی
تراکئو برونشیت حاد
پنومونی
فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به پنومونی
آسپیراسیون
سل ریوی
آبسه ریوی
بیماری‌های پرده جنب
پلورزی
پلورال افیوژن
آمپیم
ادم ریه (غیرکاردیوژنیک)
نارسائی حاد تنفسی
سندرم دیسترس حاد تنفسی
هایپرتانسیون شریانی ریه
آمبولی ریوی
سارکوئیدوز
بیماری‌های شغلی ریه: پنوموکونیوز
تومورهای سینه
سرطان ریه (کارسینومای برونکوژنیک)
تومورهای مدیاستن
ترومای قفسه سینه
ترومای کند
شکستگی دنده‌ها و جناغ
سینه ناپایدار
کوفتگی ریه
ترومای نافذ
پنوموتوراکس
تامپوناد قلبی
آمفیزم زیر جلدی
تمرین تفکر انتقادی
اداره بیماران مبتلا به بیماران مزمن ریوی
بیماری انسدادی مزمن ریه COPD
برونشیت مزمن
آمفیزم
برونشکتازی
أسم
أسم مقاوم
فیبروز کیستیک

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 13 نتیجه