برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری

درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری

کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری نوشته‌ی جانیس ال هینکل، کری اچ چیور و کریستن ج. اووربو مباحث مربوط به مراقبت از بیماران کلیوی را در سه فصل بررسی می‌کند.

این مطالب شامل عملکرد کلیه و مجاری ادراری، درمان بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی و درمان بیماران دچار اختلالات ادراری است.

درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری

عملکرد کلیه و سیستم ادراری برای ادامه حیات ضروری است. هدف اولیه سیستم‌های کلیوی و ادراری، حفظ وضعیت هموستاز بدن از طریق تنظیم دقیق مایعات و الکترولیت‌ها, دفع مواد زاید و میسر ساختن سایر عملکردهاست.

اختلال در عملکرد کلیه‌ها و مجاری ادراری تقریبا شایع است و امکان دارد در هر سنی و با درجات مختلفی از شدت رخ دهد.

بررسی عملکرد بخش‌های فوقانی و تحتانی دستگاه ادراری قسمتی از هر معاینه‌ی وضعیت سلامت بوده و نیاز به درک پرستار از آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ادراری و نیز تأثیر تغییرات ایجادشده در این سیستم بر سایر فعالیت‌های فیزیولوژیک بدن دارد.

درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری

  • گزارش شیوع جدید بیماری‌های مزمن کلیوی، سرطان کلیه و مثانه، عفونت‌های دستگاه ادراری و بیماران نیازمند به پیوند کلیه در آمریکا بر اساس آمار جدید
  • اضافه شدن مفاهیم پرستاری در ابتدای هر فصل
  • اضافه شدن ملاحظات کووید- 19
  • افزوده شدن مسیر ایلئال به‌عنوان یکی از مسیرهای انحرافی در سرطان‌های دستگاه ادراری
  • اضافه شدن سایر روش‌های انحراف ادراری پر ظرفیت در سرطان‌های دستگاه ادراری
  • تقویت و به روزرسانی بخش تحقیقات در پرستاری در هر فصل کتاب جهت آشنایی دانشجویان به روند تحقیق
  • ارائه تمرینات تفکر انتقادی در انتهای هر فصل که فرصتی برای تفکر مبتنی بر شواهد و اولویت‌بندی ارائه مراقبت‌های پرستاری را در اختیار دانشجویان پرستاری قرار می‌دهد.

فهرست مطالب برونر کلیه

فصل 53: عملکرد کلیه و مجاری ادراری
فصل 54: درمان بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی
فصل 55: درمان بیماران دچار اختلالات ادراری

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 7 نتیجه