بهداشت جامعه

پاورپوینت پرستاری بهداشت جامعه

 

 

فصل 1: مفاهیم و تاریخچه‌ی پرستاری سلامت جامعه، سلامت و اصول نیازسنجی بهداشتی، سازمان‌های بین‌المللی بهداشت
 فصل 2: نظریه‌ها و الگوی‌های سلامت، نظام‌های ارائه‌ی خدمات سلامتی، شاخص‌های بهداشتی، پیش‌گیری
 فصل 3: واکـسیناسیون و ایمـن­سازی، بهـداشت مدارس، پـویایی گروه، گروه‌های آسیب‌پذیر، اقتصاد سلامت
 فصل 4: مفهوم خانواده، ساختار خانواده، بحران در خانواده، مراحل تکامل خانواده، بازدید از منزل
 فصل 5: خشونت و سوءرفتار، خانواده‌های آسیب‌پذیر، معلولیت در خانواده، مصرف مواد مخدر در خانواده، طلاق
 فصل 6: پیش‌گیری و کنـترل بیمـاری‌ها، بهداشت محیط، بحران محیط  زیست، بهداشت آب و فاضلاب، مواد غذایی و زباله
 فصل 7: بهداشت مراکز درمانی و کنترل عفونت، بهداشت حرفه‌ای، ناقلین  فیزیکی و کنترل آن‌ها، غربالگری، بلایای طبیعی

هیچ محصولی یافت نشد.