دیالیز

پاورپوینت پرستاری دیالیز و مراقبت های پرستاری از دسترسی های عروقی
 

در پاورپوینت های پرستاری دیالیز :بیماری های کلیه همواره ناتوانی های فراوانی به بار آورده است. بی گمان عوامل ایجاد کننده این بیماری ها از قبیل سنگ ها ، عفونت ها و … از دیر باز وجود داشته اند اما چون ناشناخته بوده اند دردها و رنج های بیشمار بر انسان ها تحمیل کرده اند.

امروزه این گونه بیماری ها با پیشرفت علم پزشکی و به کمک روش ها و ابزارهای پیشرفته قابل پیشگیری و درمان است. آگاهی از چگونگی بروز این بیماری ها و پیامدها ی آن ها گامی بلند در پیشگیری و تضمین سلامت افراد جامعه بشمار می آید.

هیچ محصولی یافت نشد.