مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری
پاورپوینت مدیریت پرستاری قابل استفاده برای عموم دانشجویان و مدرسان، منطبق با سرفصل درس واحد مدیریت خدمات پرستاری است و برای مقاطع کارشناسی میباشد.

با هدف قرار دادن اطلاعات مورد نیاز و سودمند برای کسانی که مایل‌اند، در آینده‌ای نه چندان دور، مدیریت و رهبری مجموعه‌ای مانند، خانه، مدرسه، دانشکده، دانشگاه، بیمارستان، درمانگاه، یک بخش از بیمارستان و یا اداره را بر عهده گیرند، تهیه شده است. این کتاب به طور عام، برای کسانی که می‌خواهند مدیر و رهبر شوند، قابل استفاده است؛ چون اصول مدیریت، به طور کامل در آن توضیح داده شده است.

و به طور خاص برای دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی، بر اساس سرفصل تعین شده از سوی ستاد انقلاب فرهنگی، تدوین شده است.

 بخش 1: ماهیت مدیریت
 بخش 2: وظایف مدیریت
 بخش 3: مهارت های مدیریت
 بخش 4: هدایت کارکنان
 بخش 5: مدیریت منابع انسانی
 بخش 6: توسعه و پیشرفت کارکنان
 بخش 7: توسعه مهارت های مدیریتی

هیچ محصولی یافت نشد.