سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

پرستاری بهداشت سلامت جامعه

پرستاری بهداشت جامعه

مبحث پرستاری سلامت جامعه ایلدرآبادی شامل سه بخش اصلی سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده و بهداشت محیط می‌باشد. این مبحث در چندین فصل و مطابق با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برای تدریس واحدهای پرستاری سلامت جامعه می‌باشد. علاوه بر این رفرنسی جامع جهت شرکت در امتحانات کارشناسی ارشد است.

*  تاریخچه و مفهوم بهداشت

تاریخچه ی بهداشت  

تاریخچه ی بهداشت در ایران  

پرستاری بهداشت جامعه

تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه  

فعالیتهای پرستاری بهداشت جامعه  

مفهوم سلامت و بیماری

الگوهای سلامتی

طیف سلامت و بیماری

* تعیین کننده های سلامتی

وراثت  

محیط

وضعیت اقتصادی اجتماعی

خدمات بهداشتی

دولتها و سیاست گزاریهای بهداشتی

سبک زندگی و فرهنگ

شایستگی فرهنگی  

نظامهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در جهان  

مسؤولیت در برابر بهداشت و سلامت افراد جامعه  

*  سازمانهای بهداشت بین المللی

سازمان بهداشت جهانی   

سازمان یونیسف  

سازمان کشاورزی و غذا  

سازمان بین المللی کار   

بانک جهانی  

صلیب سرخ بین المللی

یونسکو  

بنیاد راکفلر

بنیاد فورد  

بنیاد سازمان ملل متحد برای فعالیتهای جمعیتی  

*  پیشگیری

سیر طبیعی بیماری

سطوح پیشگیری

پیشگیری اساسی  

پیشگیری اولیه  

پیشگیری ثانویه

پیشگیری ثالثیه  

* شاخصهای بهداشتی

شاخصهای مرگ ومیر   

نشانگرهای ابتلا  

میزان ناتوانی  

شاخصهای وضعیت تغذیه  

شاخصهای اجرای خدمات بهداشتی  

میزانهای استفاده از خدمات  

شاخصهای بهداشت روانی و اجتماعی  

شاخصهای زیست محیطی  

شاخصهای اقتصادی اجتماعی  

شاخصهای سیاست بهداشتی  

شاخصهای کیفیت زندگی

شاخص توسعه انسان

* اقتصاد سلامت

اصول علم اقتصاد  

عرصههای مورد بحث در اقتصاد سلامت  

ابزارهای تحلیل اقتصادی  

تجزیه تحلیل هزینه  فایده  

تجزیه تحلیل هزینه  کارآیی  

تجزیه تحلیل داده ـ ستاده  

نقش پرستار در اقتصاد مراقبت سلامت  

*  شبکه بهداشتی درمانی در ایران

ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی

شبکه بهداشتی درمانی   

خانه بهداشت  

مرکز بهداشتی درمانی روستایی   

پایگاه بهداشت  

مرکز بهداشتی درمانی شهری   

مرکز بهداشت شهرستان  

سطوح مراقبتهای بهداشتی   

مراقبتهای اولیه بهداشتی (PHC)   

اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی   

اجزای مراقبت های اولیه بهداشتی   

بهداشت برای همه

* جمعیت و بهداشت جامعه

علل افزایش جمعیت

ترکیب سنی و جنسی جمعیت  

اثرات افزایش رشد جمعیت   

گروه های آسیب پذیر  

نظریه های سالمندی

* بهداشت مادر و کودک

مراقبت های قبل از ازدواج

مراقبت های دوران بارداری

مراقبت های بعد از زایمان  

مراقبت از مادر  

مراقبت از نوزادان

تغییرات طبیعی بدن در دوران بارداری  

*  بهداشت مدارس

خدمات بهداشت مدارس  

حداقل استانداردهای بهداشت محیط مدرسه  

نقش مدرسه در بهداشت روانی  

ترس از مدرسه  

نقش پرستار بهداشت مدارس

*  آموزش بهداشت

روشهای آموزش بهداشت

ارتباطات در آموزش بهداشت  

نکات مورد توجه در طراحی برنامه آموزش بهداشت  

اصول راهنمای مربی بهداشت مؤثر  

استراتژیهای یادگیری  

نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت

*  بهداشت روانی

علل بیماریهای روانی   

گروه های آسیب پذیر در بهداشت روان   

دوره پیش از زایمان  

دوره پنج سال اول زندگی  

دوره دبستان  

دوره بلوغ  

بهداشت روانی در بالغین  

پیشگیری از بیماریهای روانی  

*  پیشگیری و کنترل بیماریها

اصطلاحات متداول در اپیدمیولوژی

بیماریهای واگیر  

بیماری های غیرواگیر  

وظایف پرستار بهداشت جامعه در کنترل و پیشگیری

بیماریها  

نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماریها  

*  مفهوم گروه (تیم) بهداشت

اعضای تیم بهداشت  گروه  

مراحل تشکیل گروه

نقشهای گروه   هنجارها  

بحث گروهی  

*  بهداشت دهان و دندان

اهمیت دندانهای شیری   

پلاک دندانی –

*  ایمن سازی و واکسیناسیون

راه های حفاظت افراد حساس   

دفاع غیر اختصاصی (مقاومت)   

ایمنی دفاع اختصاصی  

ایمنی فعال  

ایمنی غیر فعال  

واکسن

زنجیره سرد  

دوز و راه تجویز واکسنها .

نوبت های واکسیناسیون  

برنامه گسترش ایمن سازی

سرخک  

هپاتیت B  

سل

فلج اطفال  

دیفتری  

سیاه سرفه  

کزاز

سرخجه  

اوریون  

هاری  

مننژیت مننگوکوکی

برنامه واکسیناسیون تب زرد  

واکسن آنفلوانزا  

کارآیی واکسن   

پایش واکسیناسیون  

*  زیج حیاتى

راهنمای تنظیم زیج حیاتی  

اسامی جداول هفت گانه زیج  

شاخص قابل محاسبه از زیج حیاتی

*  ازدواج

نظر اسلام نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده  

اهداف ازدواج در جهان بینی اسلام  

عوامل مهم در گزینش همسر  

حقوق خانواده در اسلام  

نقش پرستار در مشاوره ژنتیکی –

*  خانواده

نقش و اهمیت خانواده   

انواع خانواده  

ویژگیهای مهم خانواده شهری   

ویژگیهای مهم خانواده روستایی  

وظایف و کارکردهای خانواده  

رویکردهای پرستاری خانواده

تئوریهای پرستاری خانواده

*  ساختار خانواده

تئوری عملکردی ساختاری  

ساختار نقش  

الگوهای ارتباطی  

ارزشهای خانواده  

ساختار قدرت  

*  مراحل زندگی خانواده

وظایف تکاملی خانواده  

مرحله () تشکیل خانواده  

مرحله () فرزنددار شدن

مرحله () خانواده با کودک سن قبل از مدرسه   

مرحله () خانواده با کودک سن مدرسه   

مرحله () خانواده با نوجوان  

مرحله () روانه کردن فرزندان به خارج از منزل   

مرحله () خانواده در سن میانسالی   

مرحله () خانواده در مرحله بازنشستگی  

*  پرستاران بهداشت جامعه و خانواده های آسیب پذیر

خانواده های آسیب پذیر   

خانواده های تک سرپرست

مهاجرت  

فقر و خانواده  

*  معلولیت در خانواده

اقسام معلولیت

انواع عقب ماندگی ذهنی  

علل عقب ماندگی ذهنی

خانواده و معلولیت  

پیشگیری از معلولیت

*  بحران در خانواده

انواع بحران  

بحران تکاملی  

بحران موقعیتی  

بحران تکاملی  وضعیتی   

عکس العمل نسبت به بحران   

خانواده و بحران  

مداخله در بحران  

*  خشونت در خانواده

سوء رفتار با کودکان  

انواع سوء رفتار با کودکان  

علل سوء رفتار  

کارگران خردسال  

مراقبت پرستاری و نقش پرستار  

سوء رفتار با زنان  

استفاده   علل سوء

*  طلاق

علل طلاق

پیامدهای طلاق  

عکس العملهای کودکان براساس سن  

نقش پرستاران بهداشت جامعه در طلاق  

*  اعتبار

انگیزه های شروع سوء مصرف مواد

عوارض اعتیاد  

درمان  

پیشگیری  

نقش پرستاران بهداشت جامعه در رابطه با اعتیاد  

*  فرایند پرستاری در خانواده

مدلهای ارزیابی خانواده   

اجزای بررسی و شناخت خانواده  

تشخیص پرستاری

برنامه ریزی   

اجرا  

ارزشیابی

*  بازدید منزل

بازدید منزل  

علتهای انجام بازدید منزل   

برنامه ریزی قبل از بازدید منزل  

مراحل بازدید منزل  

ارزشیابی بازدید منزل  

امنیت و بازدید منزل  

*  تغذیه ی کودک

تغذیه با شیر مادر از دیدگاه اسلام  

تولید شیر  

ترکیب شیر مادر  

مزایای شیر مادر  

داروها و شیردهی  

تغذیه یا شیر مادر در جریان بیماریهای مادر و شیرخوار

مادران شاغل و شیردهی   

از شیر گرفتن کودک .  

ارزیابی شیردهی  

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری در زنان شیرده

مشکلات شایع در شیردهی  

تغذیه کمکی

*   رشد و تکامل

معیارهای رشد  

وزن  

قد

دور سر

تکامل  

نمودار رشد  

درجه شدت سوء تغذیه  

کودکان نیازمند مراقبت ویژه  

اسباب بازیهای مناسب  

علایم هشداردهنده تأخیر تکامل عصبی سبی  

*  تنظیم خانواده

انواع روشهای تنظیم خانواده   

قرصهای پیشگیری از بارداری   

ضد بارداریهای تزریقی –

وسیله داخل رحمی (IUD)  

پیشگیری از بارداری به وسیله شیردهی  

روشهای اورژانسی پیشگیری از بارداری   

بستن لوله در زنان

بستن لوله در مردان  

ارزشیابی روشهای جلوگیری از بارداری  

*  جامعه

جامعه شایسته یا سالم  

روشهای بررسی و شناخت جامعه  

پزشکی اجتماعی

اپیدمیولوژی و بهداشت جامعه   

آمار حیاتی و نقش آن بر بهداشت جامعه   

اکولوژی و بهداشت جامعه   

بهداشت محیط

*  بهداشت آب

منابع آب آشامیدنی   

آلودگی آب  

خطرات شیمیایی آب  

فلوئوروزیس  

گواتر و کرتنیسم   

نوزاد کبود  

کادمیوم

سرب

جیوه

سختی آب

تصفیه آب  

معیارهای کیفیت آب  

* دفع بهداشتی فاضلاب

خواص فاضلابها  

تعیین درجه آلودگی فاضلاب  

اهمیت جمع آوری فاضلاب

روشهای دفع فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب

* بهداشت زباله

مراحل دفع زباله  

انواع روشهای دفع زباله

تلنبار کردن در محیط باز   

دفن بهداشتی زباله   

سوزاندن در هوای آزاد  

سوزاندن در در دستگاههای زباله سوز  

تغذیه خوک و سایر حیوانات  

احیا و بازیابی زباله

تخمیر متانی ) هضم بیهوازی)  

تولید کود  

* بهداشت هوا

منابع آلودگی هوا   

مواد آلوده کننده هوا  

گازها و بخارات  

مواد معلق  

اثرات هوای آلوده  

روشهای مبارزه با آلودگی هوا  

* آلودگی ناشی از حشرات

راههای انتقال بیماری از طریق بندپایان   

روشهای مبارزه با بندپایان  

روشهای مبارزه با مگس   

روشهای مبارزه با شپش  

* بهداشت مسکن

تأمین حرارت و رطوبت و تهویه کافی  

سندرم ساختمان بیمار

روشنایی  

سطح مسکن

مسکن و وضعیت سلامت افراد  

* اقدامات بهداشتی در شرایط

اضطراری

انواع بلایا

مراحل مدیریت بلایا  

پیشگیری

آمادگی

واکنش

نقش پرستار در واکنش به بلایا

بهبودی  

اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری –

* بهداشت پرتوها

انواع اشعه  

منابع مواد پرتوزا  

کاربرد پرتوهای یون ساز در پزشکی

اعضای بحرانی  

حفاظت در برابر پرتوها   

رفع آلودگی مواد رادیو اکتیو  

* آلودگی صوتی

اثرات سر و صدا  

اثرات فیزیولوژیکی صدا   

اثرات فیزیولوژیکی روانی صدا   

اثرات پاتولوژیکی صدا  

مبارزه با سر و صدا  

حفاظت افراد در مقابل سر و صدا ×

* پیشگیری از سوانح و حوادث

عوارض حوادث   

انواع حوادث  

حوادث و سوانح ناشی از کار  

سوانح خانگی  

پیشگیری از حوادث  

* بهداشت حرفه ای

بیماری شغلی  

برنامه های بهداشت حرفه ای

عوامل زیان آور فیزیکی در محیط کار   

بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی  

بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی  

بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی  

بیماریهای ناشی از عوامل روانی

ویژگی سرطانهای شغلی  

* بهداشت روستا

شناخت از سلامت و بهداشت «  

مبانی اجتماعی اقتصادی روستانشینی  

محیط زیست روستا و بهداشت   

آلودگی خاک  

تأثیر خاک بر تندرستی انسان   

پیشگیری از آلودگی خاک –

* بهداشت مواد غذایی

ارتباط تغذیه با بهداشت و سلامت انسان  

عوامل مؤثر بر تغذیه انسان   

سوء تغذیه  

بهداشت مواد غذایی  

بهداشت کارگران مواد غذایی  

ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه   

نقش پرستار و ماما در بهبود وضع تغذیه  

* برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی

نیاز بهداشتی  

اطلاعات لازم جهت تعیین نیازهای بهداشتی درمانی

یک جامعه  

مراحل برنامه ریزی  

مدیریت  

برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی در ایران  

* تحقیق

مراحل تحقیق  

عنوان تحقیق  

متغیر ها

روش تحقیق  

تکنیک ها و ابزار جمع آوری داده ها

جامعه پژوهش  

حجم نمونه  

ملاحظات اخلاقی   

یافته های پژوهش   

بحث و نتیجه گیری  

* اسهال

پاتوفیزیولوژی   

انواع اسهال

علل اسهال   

انواع کم آبی  

طرح درمانی الف  

اقدامات درمانی گروه ب

اقدامات درمانی گروه ج

* آسیبهای اجتماعی

انواع انحرافات و آسیبهای اجتماعی  

علل انحرافات

پیشگیری از انحرافات  

بزهکاری  

علل بزهکاری   

پیشگیری از بزهکاری  

* غربالگری

اهداف غربالگری  

اصولی که در برنامههای غربالگری باید رعایت شود

انواع غربالگری  

آزمون غربالگری

حساسیت   

نقش پرستار در غربالگری  

* مطالعات اپیدمیولوژی

مطالعات توصیفی  

گزارش موردی   

سری مورد ها  

مطالعات مقطعی یک گروهه  

مطالعات طولی   

اکولوژیک  

مطالعات تحلیلی  

مطالعه شاهد موردی   

مطالعه هم گروهی  

مطالعه مقطعی دو گروهه  

مطالعه تجربی یا مداخله ای  

توسط
تومان