سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت روان کوشان

مبحث روان پرستاری تالیف محسن کوشان و سعید واقعی در دو جلد بهداشت روانی ۱ و ۲، به عنوان یکی از منابع اصلی دانشجویان رشته پرستاری و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پرستاری، شناخته شده است؛ این موضوع موجب شد تا کلیه مباحث مندرج در این کتاب مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در این ویرایش، به منظور افزایش محتوای کیفی و کمی، از منابع جدید و معتبر روان پرستاری، روان پزشکی و روان شناسی استفاده شده است. 

در این بازنگری افزایش دانش و مهارت دانشجویان در ارائه مداخلات پرستاری موثر و با کیفیت به افراد مبتلا به اختلالات روانی و سایر مددجویان مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور تعدادی از رویکرد های روان شناختی، با جزییات بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. این مبحث دانشجویان را با منشا روان شناختی اختلالات روانی آشنا می کند و به آن ها در تدوین یک برنامه مراقبتی جامع و برخورد علمی با رفتار های بیماران کمک می کند.

تاریخچه روان پزشکی – روان پرستاری

تاریخچه روان پزشکی

تاریخچه روان پرستاری

تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری در ایران

تعریف و نقشهای روان پرستار

مراکز روان پزشکی

انواع مراکز روان پزشکی .

خصوصیات فیزیکی مراکز روان .پزشکی

محیط درمانی

عوامل تشکیل دهنده محیط درمانی

نقش روان پرستار در ،ایجاد حفظ و توسعه محیط درمانی

 بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

حدود و اهداف بهداشت روانی.

انواع پیشگیری.

نقش خانواده در تأمین بهداشت روانی

نقش مدرسه در تأمین بهداشت روانی

نقش اجتماع در تأمین بهداشت روانی

 انگیزه ها و نیازها

انگیزه های رفتار انسان و نقش آن در بهداشت روانی

نیازهای اساسی و نقش آن در شخصیت انسان

 انسان نیازها و تواناییهای او

صفات مشترک و ویژگیهای انسان

تواناییهای بالقوه و بالفعل انسان و اهمیت شناخت آنها از نظر روانی

 مفهوم خود

تصویر و ابعاد خود

علل پیدایش مفهوم خود

رشد و تکامل پنداشت از خود

منابع احساس ارزشمندی

خصوصیات افراد با احساس ارزشمندی بالا و پایین

 نقش مذاهب الهی در پیشگیری و درمان بیماری های روانی

بحران

انواع بحران

مراحل بحران

مداخله در بحران 

 استرس

علل ایجاد کننده استرس

پاسخهای فیزیولوژیکی و روانشناختی به استرس

فرایند پرستاری جهت مقابله با .استرس

 ارتباط و ارتباط درمانی

انواع ارتباط

عوامل مؤثر در ارتباط …

مراحل ارتباط درمانی

تکنیکهای ارتباط درمانی

نشانه شناسی در اختلالات روانی

فرایند پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

 سبب شناسی اختلالات روانی

عوامل زیست شناختی

عوامل اجتماعی – فرهنگی

عوامل روان شناختی

نظریه های روان پویایی

نظریه های انسان گرایی

نظریه های هستی گرایی

نظریه های رفتارگرایی

نظریه های شناخت گرایی

 طبقه بندی در اختلالات روانی

 درمانها در روانپزشکی

درمانهای زیست شناختی

داروهای روانپزشکی

داروهای ضد جنون

داروهای ضد افسردگی

داروهای ضدّ مانیا یا تثبیت کننده خلق

داروهای ضد اضطراب

سایر داروهای مورد استفاده در روانپزشکی

سایر درمانهای زیست شناختی

جراحی روانی

درمان با تشنج برقی

نور درمانی

رواندرمانی

رواندرمانی های فردی

گروه درمانی

رواندرمانی خانواده

 اختلالات اسکیزوفرنی

اختلال هذیانی و سایر اختلالات پسیکوتیک

فرایند پرستاری در اختلالات ،اسکیزوفرنی هذیانی و سایر اختلات پسیکوتیک

 اختلالات خلقی

خصوصیات بالینی اختلالات خلقی

انواع اختلالات خلقی

اختلالات افسردگی

اختلالات دو قطبی

فرایند پرستاری در افسردگی

فرایند پرستاری در مانیا

 اختلالات اضطرابی

اختلال اضطرابی فراگیر

اختلال هراس و گذر هراسی

اختلالات فوبی

اختلال وسواسی – جبری

اختلال استرس پس از سانحه

فرایند پرستاری در اختلالات اضطرابی

 اختلالات شبه جسمی، ساختگی و تمارض

اختلال جسمانی کردن

اختلال تبدیلی

خود بیمارانگاری

اختلال بدریختی بدن

اختلال درد

فرایند پرستاری در اختلالات شبه جسمی

اختلالات ساختگی

تمارض .

اختلالات تجزیه ای فراموشی تجزیه ای

گریز تجزیه ای

اختلال هویت تجزیه ای

اختلال مسخ شخصیت

فرایند پرستاری در اختلالات تجزیه ای

بخش – اختلالات انطباقی

فرایند پرستاری در اختلالات انطباقی

 عوامل روانشناختی مؤثر بر وضعیّت طبی (اختلالات روان تنی)

فرایند پرستاری در اختلالات روان تنی

 اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال شخصیت دوری گزین

اختلال شخصیت وابسته

سایر اختلالات شخصیت

فرایند پرستاری در اختلالات شخصیت

 اختلالات جنسی

فرایند پرستاری در اختلالات جنسی

 اختلالات روانی – عضوى

دلیریوم

زوال عقل

اختلال فراموشی

اختلالات روانی ناشی از اختلال طبی و مصرف مواد

فرایند پرستاری در اختلالات روانی عضوی

 اختلالات مرتبط با مواد

اختلالات مرتبط با الکل

اختلالات مرتبط با مواد افیونی

اختلالات مرتبط با حشیش

اختلالات مرتبط با کوکائین

اختلالات مرتبط با آمفتامین

اختلالات مرتبط با مسکنها خواب آور و ضد اضطرابها

اختلالات مرتبط با توهم زاها

اختلالات مرتبط با فن سیکلیدین

اختلالات مرتبط با مواد استنشاقی

اختلالات مرتبط با کافئین

اختلالات مرتبط با نیکوتین

فرایند پرستاری در اختلالات مرتبط با مواد

 فوریت های روانپزشکی

خودکشی

فرایند پرستاری در خودکشی

خشونت و رفتار تهاجمی

توسط
تومان