سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

بازگشت به فروشگاه

شاخص ها

اعتبار بخشی شاخص ها: *   شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو می باشد. *   شاخص فرصت مقایسه رافراهم می کند. *   شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند .   *   تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاء *   تدوین شاخص واقعی علامت مشخص کننده وضعیت *   مقایسه شاخص های واقعی با اهداف این فرصت را برای تصمیم گیران فراهم می کند که پیشرفت برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی کند. بنابراین شاخص فاکتور یا متغیر کمی یا کیفی است که یک ابزار ساده و قابل اطمینان را برای اندازه گیری عملکرد، تغییرات در مداخله، ارزیابی عملکردهای […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
511
توسط
تومان
question