سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

داخلی و جراحی برونر و سودارث عفونی و اورژانس

داخلی و جراحی برونر و سودارث عفونی و اورژانس

این مبحث بر اساس نیازهای یادگیری ذهنی، با ترکیبی از رویکردهای جذاب همراه با موردهای مطالعه و ابزارهای یادگیری طراحی شده است که به شما کمک می‌کند روش‌های ضروری مراقبت از بیمار را بتوانید در محیط‌های مراقبت واقعی به کار برده و به درک عملی بهتری از چگونگی به کارگیری مطالب فراگرفته شده جهت موفقیت در کار پرستاری برسید.

 • اداره بیماران دارای بیماری عفونی

فرآیند عفونی شدن

زنجیره ی عفونت …

کلونیزه شدن عفونت و بیماری عفونی

کنترل و پیشگیری عفونت

پیشگیری از عفونت در بیمارستان

پیشگیری از عفونت در جامعه….

مراقبت از مبتلایان به بیماریهای عفونی در منزل

کاهش عوامل خطرزا برای بیمار

کاهش خطر برای اعضای خانواده

تدابیر پرستاری

بیماریهای اسهالی

انتقال

علل

 • بیماریهای منتقله از راه جنس

مراحل سیفیلیس

بررسی و یافته های تشخیصی

تدابیر طبی

تدابیر پرستاری

تظاهرات بالینی

عوارض

بررسی و یافته های تشخیصی

 تدابیر طبی

تدابیر پرستاری

 • بیماری های عفونی در حال ظهور

 پاتوفیزیولوژی

تظاهرات بالینی

تدابیر طبی

تدابیر پرستاری

ویروس نیل غربی

پاتوفیزیولوژی

عوامل خطرساز

تظاهرات بالینی

بررسی و یافته های تشخیصی

تدابیر پرستاری

پاتوفیزیولوژی

تظاهرات بالینی

بررسی و یافته های تشخیصی

تدابیر طبی

تدابیر پرستاری

مسافرت و مهاجرت

مهاجرت و ایدز

مهاجرت و سل

مهاجرت و بیماریهای منتقله از طریق ناقل

 • پرستاری اورژانس

ثبت رضایت کتبی و قلمرو

محدود کردن مواجهه با خطرات سلامتی

تهاجم در بخش اورژانس

ارائه مراقبت کل نگر

برنامه ی ترخیص

خدمات اجتماعی

ملاحظات سالمندی

ملاحظات چاقی

تریاژ

آسیبهای داخل شکم

بررسی و یافته های تشخیصی

اداره

آسیب های له شدگی

بررسی و یافته های تشخیصی

درمان شکستگی ها

درمان آسیبهای ناشی از گرما

ملاحظات سالمندی

بررسی و یافته های تشخیصی

درمان

یخ زدگی

بررسی و یافته های تشخیصی

درمان

هیپوترمی

بررسی و یافتههای تشخیصی

اداره

غرق شدگی غیر کشنده

بیماری رفع فشار

بررسی و یافته های تشخیصی ادارم

گاز گرفتگی حیوان و انسان

مارگزیدگی

تظاهرات بالینی ادارم

عنکبوت گزیدگی

گنه گزیدگی

سموم خورده شده بلع شده

مسمومیت با مونواکسید کربن

تظاهرات بالینی

درمان

مسمومیت آلاینده ی پوست سوختگی

شیمیایی

مسمومیت غذایی

مسمومیت حاد با الکل

سندرم محرومیت از الکل دلیریوم ترمنس

تهاجم سوء رفتار و غفلت در خانواده

تظاهرات بالینی

بررسی و یافته های تشخیصی

تجاوز جنسی

بررسی و یافته های تشخیصی

قاچاق انسان

بیماران پیش فعال

اختلال تنشی بعد از ضربه

بیماران کم فعال یا افسرده

تمایل به خودکشی در بیماران

 • تروریسم حوادث جمعی و پرستاری بحران

واکنشهای فدرال ایالتی و محلی به اورژانسها آژانس های فدرال

آژانسهای محلی و ایالتی

سیستم فرماندهی حادثه .(ICS)

برنامه های آمادگی اورژانس بیمارستانی

اجزای برنامه ی عملیات اورژانس

شروع برنامه ی عملیات اورژانس

آمادگی و پاسخ

شناخت و آگاهی

تجهیزات محافظت فردی (PPE آلوده زدایی

حوادث طبیعی

سلاح ترور

صدمات ناشی از انفجار

سلاح های بیولوژیک

سلاح های شیمیایی

مواجهه با تشعشعات هسته ای

 

توسط
تومان