سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

داخلی و جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری

داخلی وجراحی برونر وسودارث کلیه و مجاری ادراری

این مبحث بر اساس نیازهای یادگیری ذهنی، با ترکیبی از رویکردهای جذاب همراه با موردهای مطالعه و ابزارهای یادگیری طراحی شده است که به شما کمک می‌کند روش‌های ضروری مراقبت از بیمار را بتوانید در محیط‌های مراقبت واقعی به کار برده و به درک عملی بهتری از چگونگی به کارگیری مطالب فراگرفته شده جهت موفقیت در کار پرستاری برسید.

 • بررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

بررسی کلیه و سیستم ادراری

ارزشیابی تشخیصی

 • مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی

عدم تعادل مایع و الکترولیت در اختلالات کلیوی

اختلالات کلیوی

بیماری مزمن کلیه

نفرواسکلروز

بیماری های گلومرولی اولیه

بیماری کلیه پلی کیستیک

سرطان کلیه

بیماری کلیه

صدمه حاد کلیوی

بیماری کلیوی مرحله ی آخر یا نارسایی کلیه مزمن

درمانهای جایگزین کلیه

دیالیز

جراحی کلیه

 • مدیریت بیماران تحت جراحی کلیه

پیوند کلیه

اسیب کلیه

مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ادراری

عفونت های سیستم ادراری

عفونت های سیستم ادراری تحتانی

بیمار مبتلا به عفونت سیستم ادراری تحتانی

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به عفونت سیستم ادراری تحتانی

بررسی

تشخیص

برنامه ریزی و اهداف

اقدامات پرستاری

عفونت های سیستم ادراری

اختلال تخلیه ادرار بزرگسالان

بی اختیاری ادرار

احتباس ادرار

مثانه ی نوروژنیک

کاتترهای ادراری

اورولیتیاز و نفرولیتیاز

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به سنگهای کلیوی

بررسی

تشخیص

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

ارزشیابی

 آسیب های سیستم ادراری تناسلی

 آسیب های خاص

سرطان های مجاری ادراری

سرطان مثانه

انحرافهای ادراری

سایر روشهای انحراف ادرار

فرآیند پرستاری بیمار تحت جراحی انحراف مسیر ادراری

بررسی قبل از عمل

تشخیص های قبل از جراحی

برنامه ریزی قبل از جراحی

مداخلات پرستاری قبل از جراحی

ارزشیایی قبل از عمل

بررسی بعد از جراحی

تشخیص بعد از جراحی

برنامه ریزی بعد از جراحی و اهداف

مداخلات پرستاری بعد از جراحی

ارزشیابی بعد از جراحی

توسط
تومان