سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

داخلی و جراحی برونر و سودارث متابولیسم و غدد

داخلی و جراحی برونر و سودارث متابولیسم و غدد

این مبحث بر اساس نیازهای یادگیری ذهنی، با ترکیبی از رویکردهای جذاب همراه با موردهای مطالعه و ابزارهای یادگیری طراحی شده است که به شما کمک می‌کند روش‌های ضروری مراقبت از بیمار را بتوانید در محیط‌های مراقبت واقعی به کار برده و به درک عملی بهتری از چگونگی به کارگیری مطالب فراگرفته شده جهت موفقیت در کار پرستاری برسید.

 • بررسی و مدیریت بیماران مبتلا به چاقی

چاقی

بیمار تحت جراحی چاقی

فرآیند پرستاری بیمار تحت جراحی

بررسی

تشخیص

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

ارزشیابی

 • بررسی و مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات کبد

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

ارزشیابی تشخیصی

تظاهرات بالینی اختلالات کبدی

یرقان

افزایش فشار پورت

اسیت

واریس مری

آنسفالوپاتی کبدی و کما

سایر تظاهرات اختلال عملکرد کبد.

هپاتیت های ویروسی

هپاتیت ویروسی .

هپاتیت ویروسی .

 هپاتیت ویروسی CV)C)

هپاتیت ویروسی .

هپاتیت ویروسی …

هپاتیت ویروسی ت

هپاتیت غیر ویروسی

هپاتیت سمی

هپاتیت دارویی

نارسایی حاد کبد

سیروز کبدی

سرطان کبد

تومورهای اولیه کبدی

متاستازهای کبدی

پیوند کبد

روش جراحی

آبسه های کبدی

مراجع

 • مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات صفراوی

مروری اجمالی بر آناتومی و فیزولوژی

کینه ی صفرا

پانکراس

اختلالات کیسه ی صفرا

التهاب کیسه صفرا

 سنگ کیسه صفرا

فرآیند پرستاری بیمار تحت جراحی برای بیماری کیسه صفرا

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

اختلالات پانکراس

پانکراتیت حاد

پانکراتیت مزمن

کیست های پانکراس

سرطان پانکراس

تومورهای در پانکراس

تومورهای جزایر پانکراس

هیپرانسولینی

تومورهای مولد زخم های گوارشی

 • بررسی و مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات غدد درون ریز

بررسی سیستم اندوکرین

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

بررسی

ارزشیابی تشخیصی

غده ی هیپوفیز

مروز کلی بر اناتومی و فیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی

تومورهای هیپوفیز

دیابت بی مزه

سندرم ترشح نابه جای هورمون ضد ادراری

غده ی تیروئید

مرور کلی در آناتومی و فیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی

بررسی

ارزشیابی تشخیصی

کم کاری تیروئید

پرکاری تیروئید

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به پرکاری تیروئید

تشخیص

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

تومور های تیروئید

سرطان تیرونید

غدد پاراتیروئید

مروری اجمالی بر آنانومی و فیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی

پرکاری پاراتیروئید

کم کاری پاراتیروئید.

غدد آدرنال

مروری اجمالی بر قانونی و فیزیولوژی

فتوکروموسیتوم

نارسایی بخش قشری آدرنال (بیماری آدیسون)

سندرم کوشینگ

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به سندرم کوشینگ

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

الدوسترونیسم أولیه.

درمان با کورتیکواستروئید

 بررسی و مدیریت بیماران مبتلا به دیابت

دیابت

عوارض حاد دیابت

هیپوگلیسمی (واکنش های انسولینی)

کتواسیدوز دیابتی

سندروم هیپرگلایسمی هیپراسمولار

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا کتواسیدوز دیابتی یا سندروم هیپرگلایسمی هیپراسمولار

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

ارزشیابی مشکلات طولانی مدت دیابت

عوارض عروق بزرگ

عوارض عروق کوچک

نوروپاتی دیابتی

مشکلات کف و ساق پا

مسائل خاص در مراقبت از بیماری دیابت

بیماران مبتلا به دیابت تحت عمل جراحی

مدیریت بیماران مبتلا به دیابت بستری

توسط
تومان