سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

داخلی و جراحی برونر و سودارث مغز و اعصاب

داخلی و جراحی برونر و سودارث مغز و اعصاب

این مبحث بر اساس نیازهای یادگیری ذهنی، با ترکیبی از رویکردهای جذاب همراه با موردهای مطالعه و ابزارهای یادگیری طراحی شده است که به شما کمک می‌کند روش‌های ضروری مراقبت از بیمار را بتوانید در محیط‌های مراقبت واقعی به کار برده و به درک عملی بهتری از چگونگی به کارگیری مطالب فراگرفته شده جهت موفقیت در کار پرستاری برسید.

 • بررسی کارکرد سیستم عصبی

بررسی سیستم عصبی ارزشیابی تشخیصی

مراجع ..

مدیریت بیماران مبتلا به اختلال عملکرد عصبی

تغییر سطح هوشیاری

فرآیند پرستاری بیمار دچار تغییر در وضعیت هوشیاری

برنامه ریزی و اهداف

مداخلات پرستاری

افزایش فشار داخل جمجمه ای

فرآیند پرستاری بیمار دچار افزایش فشار داخل جمجمه

جراحی های داخل جمجمه ای

روشهای بالای چادرینه ای و زیر چادرینه ای

فرآیند پرستاری بیمار تحت جراحی داخل جمجمه ای

روش از راه اسفنوئیدی

سایر اختلالات عصبی

دلیریم

زوال عقل

بی ثباتی عاطفی

اختلالات تشنجی

صرع

فرآیند پرستاری بیمار دچار صرع

برنامه ریزی و اهداف مداخلات پرستاری  صرع پایدار ..

سردرد

 • مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات مغزی عروقی

سکته های ایسکمیک

فرآیند پرستاری بیمار در حال بهبودی از سکته ی ایسکمیک

بررسی

برنامه رزی و اهداف مداخلات پرستاری

سکته های هموراژیک

فرآیند پرستاری بیمار مبتلا به سکته ی هموراژیک

 • مدیریت بیماران با ترومای عصبی

آسیب دیدگی های سر

فرآیند پرستاری بیمار دچار آسیب مغزی تروماتیک

آسیب دیدگی طناب نخاعی (SC).

فرآیند پرستاری بیمار دچار آسیب دیدگی حاد طناب نخاعی

فرآیند پرستاری بیمار دچار تتراپلژی یا پاراپلژی

 • مدیریت بیماران مبتلا به عفونت های من اختلالات خود ایمنی و نوروپاتی ها

اختلالات عصبی عفونی

ابسه های مغزی

انسفالیت ناشی از هرپس سیمپلکسی

انسفالیت ناشی از ویروسهای منتقله از بندپایان

فرآیندهای خودایمنی

اسکلروز چند گانه

فرآیند پرستاری بیمار د چار اسکلروز چند گانه

میاستنی گراو

سندرم گیلن باره

فرآیند پرستاری بیمار دچار سندرم گیلن – باره

اختلالات اعصاب جمجمه ای

نورالژی عصب سه قلو

فلج بل

اختلالات سیستم عصبی محیطی

نوروپاتی محیطی

نوروپاتی منفرد

مراجع

 • مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات انکولوژیک یا دژانراتیو عصبی

اختلالات انکولوژیک مدز و طناب نخاعی

تومورهای مغزی

متاستازهای مغزی

فرآیند پرستاری بیمار دچار تومورهای مغزی اولیه

تومورهای نخامی اختلالات دژنراتیو

بیماری پارکینسون

فرآیند پرستاری بیمار دچار بیماری پارکینسون

برنامه ریزی و اهداف مداخلات پرستاری

بیماری هانتینگتون

 تصلب آمیوتروفیک جانبی

دیستروفی های عضلانی

بیماری های دژنراتیو

فتق دیسک بین مهرهای گردنی

فرآیند پرستاری بیمار تحت دیسک تونی گردنی

بیرون زدگی دیسک کمر

سندرم پس از فلج اطفال

توسط
تومان