سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

پرستاری کودک بیمار ونگ

پرستاری کودک بیمار ونگ

این سرفصل، چنانچه حمل بر اغراق نشود، از نظر علمی غنی بوده و می تواند در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

نوزاد پرخطر و خانواده

مداخلات عمومی در نوزادان پرخطر

شناسایی نوزادان پر خطر

نوزاد نزدیک به ترم (Late. Preterm Infant)

موسسات مراقبت ویژه

سازمان دهی خدمات

مراقبتهای پرستاری در نوزادان پر خطر

بررسی

کنترل دادههای فیزیولوژیکی

آب رسانی بدن .

تغذیه

خصوصیات فیزیولوژیکی

مقاومت در برابر تغذیه .

سیستم حسی .

محیط شنوایی

شرایط پرخطر توأم با اختلال تکاملی

نوزادان نارس

شرایط پرخطر توأم با اختلال عملکرد تنفسی

آینه در نوزادان نارس

سندرم دیسترس تنفسی

سندرم آسپیراسیون مکونیوم (MAS)

هیپرتانسیون مدوام ریوی در نوزادان

دیسپلازی برونشی – ریوی .

فرآیندهای عفونی در نوزادان پرخطر

سپسیس Sepsis

انتروکولیت نکروزان (Necrotizing Enterocolitis (NEC

شرایط پرخطر ناشی از اختلالات قلبی – عروقی و خونی

بازماندن مجرای شریانی

کم خونی 

پلی سایتمی

رتینوپاتی در نوزادان نارس

شرایط پرخطر ناشی از اختلالات نورولوژیکی

صدمات هیپوکسیک – ایسکمیک مغزی در حین تولد

خونریزی داخل بطنهای مغز .

خونریزی داخل جمجمه ای

سکته های مغزی نوزادان .

تشنج های نوزادی Neonatal Seizures .

شرایط پرخطر ناشی از مشکلات مربوط به مادر

نوزادان مادران دیابتی

نوزادان مادران با سابقه سو مصرف دارو در دوران بارداری

مشکلات سلامتی نوزادان و اختلالات ناشی از نقایص تکامل فیزیکی

صدمات حین تولد

مشکلات پوستی در نوزادان

مشکلات ناشی از عوامل فیزیولوژیک

بیماری خونریزی دهنده

نوزادان نقایص تکامل فیزیکی

ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی

نقایص مجرای ادراری تناسلی

مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماری های مزمن یا ناتوانی

چشم انداز مراقبت از کودکان با نیازهای خاص

روند مراقبت

مسائل فرهنگی

اثر بیماری مزمن یا ناتوانی بر کودک

تأمین تکامل طبیعی.

کودک در سنین مدرسه

کمک به سازگاری کودک

خانواده کودک با نیازهای خاص

بررسی تواناییهای خانواده و سازگاری آنها

پذیرش شرایط کودک و حمایت در زمان تشخیص

کنترل وضعیت به صورت مداوم .

رفع نیازهای تکاملی طبیعی کودک

برآوردن نیازهای تکاملی سایر اعضاء خانواده

نقشهای والدینی

خانوادههای تک والدی

سازگاری با تنشهای مداوم و بحرانهای ادواری

کمک به اعضاء خانواده برای کنترل احساسات خود.

تثبیت سیستم حمایتی

مراقبت تسکینی خانواده محور

مراقبت های تسکینی در کودکان در مراحل پایانی بیماری

حوزه مسئله

اصول مراقبت تسکینی Palliative. Care .

تصمیم گیری در مراحل پایانی زندگی

آگاهی از مرگ در کودکان مبتلا به بیماری تهدید کننده…

درک واکنش کودکان نسبت به مرگ

واکنشها نسبت به مرگ

مداخلات پرستاری از خانواده و کودک در حال مرگ.

مداخله درد و رنج

کنترل درد و علائم بیماری

نیازهای آموزشی و حمایتی والدین و خواهر – برادران در فرآیند مراقبت

مراقبت در زمان مرگ

مراقبت پس از مرگ

کودک مبتلا به نقایص شناختی حسی یا ارتباطی

اختلال شناختی

مراقبت پرستاری از کودکان مبتلا به اختلالات شناختی

سندرم داون Down Syndrome

اختلالات حسی

کاهش شنوایی

وسایل کمک شنوایی Hearing. Aids

اختلالات بینایی Visual Impairment

مراقبت خانواده محور از کودک در طی بیماری و بستری شدن

مراقبت خانواده و بیمار محور (PFCC)

عوامل تنش زای حاصل از بستری شدن و واکنشهای کودکان

پاسخ به استرس و اضطراب جدایی eparation Anxiety

از دست دادن حس کنترل.

آسیب بدنی و درد

اثرات ناشی از بستری شدن بر کودک

تاثیرات بستری شدن کودک روی خانواده

واکنشهای خواهر – برادران

تغییرات نقشهای خانوادگی

مراقبت پرستاری از کودک بستری شده در بیمارستان

مشارکت و اطمینان از حمایت.

اطمینان از حمایت و مشارکت کاهش از دست دادن کنترل خود کفایی

پیشگیری یا کاهش صدمات جسمی

مداخلات پرستاری بیمار محور و خانواده محور

استفاده از بازی و فعالیتهای توصیفی برای کاهش استرس

اسباب بازیها

ارتقا فواید احتمالی بستری شدن در بیمارستان

حمایت از اعضای خانواده

آمادگی برای بستری شدن در بیمارستان

راهنمایی جهت آماده کردن برای بستری شدن …..

 پروسجر پذیرش بیمارستانی

تدابیر پرستاری در موقعیتهای خاص بیمارستانی

برنامه ترخیص و مراقبت خانگی

ارزیابی درد

سنجش درد

معیارهای فیزیولوژیکی

معیارهای خود گزارشی .Self-Report

معیارهای چند بعدی

بررسی درد در گروههای خاص

درد در نوزادان

کودکان مبتلا به اختلالات شناختی یا اختلال در ارسال پیام

اختلافات فرهنگی

کودکان مبتلا به بیماری مزمن و درد شدید

کنترل درد

کنترل غیر دارویی درد درمان

مکمل داروهای مسکّن…

کنترل درد با استفاده از داروها

مهارتها و روشهای مراقبت پرستاری در کودکان

مفاهیم کلی مرتبط با پروسیجرهای کودکان

رضایت نامه

آمادگی جهت انجام پروسجرهای تشخیصی و درمانی

ایمنی

کنترل عفونت.

عوامل محیطی .

محدود کننده ها یا قنداق

محدود کننده جلیقهای .

محدود کننده آرنج

سوزن زدن اندامها یا Injection

پونکسیون کمری (LP)

آسپیراسیون مغز استخوان یا بیوپسی

روش های جانبی تغذیه…

تغذیه از طریق گاواژ

آمادگی

تغذیه از طریق گاستروستومی

لوله های نازو دئودنال و نازوژوژنال

تغذیه کامل تزریقى .(TPN) .

پروسجرهای مربوط به دفع

تنقیه Enema

استومی ها

آموزش خانواده و مراقبت خانگی

اختلالات آب و الکترولیتها

توزیع مایعات بدن.

تعادل آب

عملکرد کلیه ها .

نیازهای مایعات

اختلال تعادل مایعات و الکترولیتها

دهیدراتاسیون کم آبی بدن

دهیدراتاسیون ایزوتونیک ایزو اسموتیک با ایزوناترمیک

دهیدراتاسیون هیپوتونیک هیپواسموتیک یا هیپوناترمیک

دهیدراتاسیون هیپرتونیک (هیپراسموتیک یا هیپرناترمیک

مایع درمانی وریدی

مسمومیت با آب.

ادم .

مکانیسم تشکیل ادم ..

وظایف پرستاری در اختلالات مایعات و الکترولیتها

تغذیه مطلق وریدى (Total Parenteral Nutrition (TN

 اختلالات کلیوی

عفونتهای مجاری ادراری inary Tract Infections (UTI)

مداخلات درمانی

ریفلاکس مثانه – حالب …. (coureteral Reflux (VUR

بیماریهای گلومرولی

گلومرولونفریت حاد (ute Glumerulonephritis (AG

گلومرولونفریت مزمن یا پیشرونده Chronic or Progressive Glumerulonephritis

سندرم نفروتیک Nephrotic Syndrome .

داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی munosuppressant

 مروری بر تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن

ساختمان و عملکرد دستگاه تنفسی

احیاء قلبی – تنفسى (CardioPulmonary (CPR Resuscitation

فصل بیست و سوم – اختلالات گوارشی

رئوس مطالب این فصل

عملکرد و ساختار سیستم گوارش

اسهال

انواع اسهال 

اسهال حاد

اسهال مزمن غیر اختصاصی (mronic Nonspecific (CNSD

اختلالات حرکتی

یبوست

بیماری هیرشپرونگ مگاکولون) مادرزادی آکانگلیونیک..(Hirschprung Disease)

ریفلاکس معده – مری (troesophageal Reflux (GER

سندروم روده تحریک پذیر (BS)

تنگی هیپرتروفیک پیلور (pertrophic Pyloric HPS

در هم رفتگی روده ها Intussusception .

بیماری سلیاک یا انتروپاتی حساس به گلوتن

 اختلالات تنفسی

سندرمهای کروپ Croup Syndromes

اپی گلوتیت حاد Acute Epigiutitis..

لارنژیت حاد Acute Laryngitis

لارنگوتراکٹوبرونشیت ngo Thracheo BronchitisLTB

لارنژیت حاد اسپاسمی Acute Spasmodic Laryngitis

تراکئیت باکتریال Bacterial Tracheitis ..

برونشیت

پنومونی .Pneumonia

پنومونی ویروسی

پنومونی آتیپیک اولیه ….. ary Atypical Pneumonia

پنومونی باکتریال Bacterial Pneumonia .

توراسنتز Turacentesis

اختلالات تنفسی که توسط محرکهای غیر عفونی ایجاد

شود آسپیراسیون شی خارجی (FB).

آسم Asthma

تشدید علائم

کرومولین و ندوکرومولین سدیم

هلیوکس و سولفات منیزیوم

ورزش و برونکواسپاسم ناشی از ورزش

حفظ سلامتی و جلوگیری از عوارض

بهبود مراقبت از خود و فعالیتهای طبیعی فیبروز کیستیک (Cystic fibrosis (CF .

کنترل مشکلات سیستم گوارش

سندروم آپنه انسدادی حین خواب (OSAS).

اختلالات قلبی و عروقی

ساختار و عملکرد قلب

بیماریهای مادرزادی قلب …CHD)

اختلال همودینامیکی

نارسایی احتقانی قلب (Heart Failure (HF

هیپوکسمی Hypoxemia

طبقه بندی اختلالات مادرزادی قلب و عواقب بالینی آن…

مراقبتهای پرستاری از کودک مبتلا به اختلالات مادرقلب و خانواده او..

بیماری کاوازاکی

آموزش حین ترخیص.

 کودک مبتلا به اختلالات خونی یا

ایمونولوژیکی

سیستم هماتولوژیک و عملکرد آن

منشا اجزای تشکیل دهنده :

کم خونی

کم خونی فقر آهن on Deficiency anemia

تالاسمی بتا halassemia

هموفیلی Hemephilia

 اختلالات سیستم عصبی

اختلالات تشنجی Disorders

صرع Epilepsy ..

حملات نسبی که به تشنج عمومی تبدیل میشوند

تشنج ناشی از تب.

سردرد eadache. …..

کودک مبتلا به سرطان

سرطان در کودکان

اپیدمیولوژی

ارزیابی تشخیصی .

روشهای درمان

عوارض درمان

مداخلات پرستاری

علائم و نشانه های سرطان در کودکان

مداخله عوارض جانبی درمان

مراقبتهای پرستاری در طی پیوند مغز استخوان

آماده کردن کودک برای انجام پروسیجرها

تسکین درد

کانسر خون و سیستم لنفاوی

لوسمی

لنفوما.

تومورهای سیستم عصبی

تومورهای استخوان

ملاحظات عمومی

استئوسارکوم.

سارکوم ایوینگ (تومور نور واکتو در می اولیه استخوان

تومور ویلمز

رابدومیوسار کوما.

رتینوبلاستوما

تومورهای سلولهای زایا

تومورهای کبد

بازماندگان سرطانهای دوران کودکی

فصل بیست و نهم کودک با اختلال عملکرد غدد درون ریز

سیستم غدد درون ریز .(اندوکرین)

هورمونها

روابط متقابل نورواندوکرین

اختلالات عملکرد .هیپوفیز

کم کاری هیپوفیز

پرکاری هیپوفیز

بلوغ زودرس

سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضدادراری

اختلالات عملکرد تیروئید

هیپوتیروئیدیسم کودکان

گواتر

هیپرتیروئیدیسم .

تیروتوکسیکوز.

اختلالات عملکرد پاراتیروئید

هیپوپاراتیروئیدیسم

هیپرپاراتیروئیدیسم .

اختلالات عملکرد آدرنال هورمونهای آدرنال

نارسایی حاد آدرنو کورتیکال

نارسایی مزمن آدرنو کورتیکال یا بیماری آدیسون

مداخلات درمانی

مداخلات پرستاری

سندرم کوشینگ .

هیپرپلازی مادرزادی آدرنال

هیپر آلدوسترونیسم..

فئوکروموسیتوم .

اختلالات مربوط به ترشح هورمونهای پانکراس

دیابت شیرین

پایش

کودک مبتلا به اختلال عملکرد عضلانی اسکلتی یا مفصلی

کودک و ضربه (تروما)

مدیریت تروما .

مشخصات دوران کودکی

آسیبهای غیر عمدی یا تصادفی

ارزیابی سیستماتیک

کودک بی حرکت

سیستم عضلانی .

سیستم اسکلتی .

سیستم قلبی – عروقی..

سیستم تنفسی .. سیستم گوارشی

سیستم کلیوی

سیستم پوستی .

سیستم حسی عصبی

گچ

هدف تراکشن

وسیله های حرکتی

اورتوز و پروتز انواع شکستگیها .

اختلالات در شکستگی .

اختلال عملکرد عضلانی – اسکلتی .

در رفتگی استخوان اپی فیز سر ران.

آرتریت عفونی..

اختلالات استخوانی و مفصلی Systemic lupus Erytheratosos

کودک مبتلا به اختلالات عصبی ماهیچه ای

اختلالات عصبی ماهیچه ای..

نوروپاتی

بیماری تقاطع عصبی-عضلانی .

فلج مغزی

وسایل حرکتی

حساسیت به لاتکس

هیپوتونی

آتروفی عضلانی تیپ ۱ بیماری Werding-Hoffmann)

آتروفی عضلات نخاعی جوانی بیماری -Kugelberg Welander

سندروم گیلن باره Guillain-Barre).

کزاز .

بوتولیسم .

میاستنی گراویس (MG)

صدمات طناب نخاعی (SCI) .

اعصاب نخاعی

نورونهای حرکتی فوقانی و تحتانى

مثانه نوروژنیک

اختلالات عضلانی

دیستروفی عضلانی (MDS).

دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne)

بررسی درد و درمان آن در کوکان

بررسی درد

مداخله درد

وضعیت های رایج بروز درد در کودکان

توسط
تومان