سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

بازگشت به فروشگاه

پانکراتیت

فرایند پرستاری اختلالات سیستم گوارشی پانکراتیت التهاب پانکراس که موجب تغییرات مخرب سلولی در پانکراس می شود. پانکراتیت ممکن است یک فرآیند حاد یا مزمن باشد. پانکراتیت حاد شامل خود هضمی سلول های پانکراس توسط آنزیم های پانکراس و تشکیل فیبروز است. کنترل گلوکز خون ممکن است تحت تاثیر تغییرات پانکراس قرار گیرد. پانکراتیت مزمن حاصل حملات عود کننده بدتر شدن بیماری است که موجب فیبروز و کاهش عملکرد پانکراس می گردد. وجود سنگ مسدود کننده مجرای پانکراسی، استفاده مزمن از الکل، پس از تروما یا جراحی شکم، یا بالا رفتن سطح کلسترول خون همگی با افزایش ریسک وقوع پانکراتیت مرتبط هستند. پیش آگهی پانکراتیت […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
511
توسط
تومان
question