سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

بازگشت به فروشگاه

ایمنی بیمار

اعتبار بخشی ایمنی بیمار مسئله ایمنی بیمار جزء یکی از مهم ترین موارد مورد توجه نظام های سلامت می باشد. آمارها حاکی از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران با حضور درسیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض وصدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه آن ها افزوده می شود . اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود۱۰ % از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که برآورد […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
511
توسط
تومان
question