سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

سرطان پوست، سرطان سلول پایه ای

[…]

ادامه مطالب شامل موارد زیر می باشد:

 

·        علائم شایع

·        علل بیماری

·        عوامل افزایش دهنده خطر

·        راه پیشگیری

·        عوارض احتمالی مهم

·        اصول کلی درمان

·        محدوده فعالیت

·        رعایت رژیم غذایی

·        هشدارهای مهم بیماری

 

برای مشاهده این نوشته باید عضویت نقره ای یا عضویت طلایی را خرید کنید
کلیدواژه : پیش آگهی سرطانپیش آگهی سرطان پوستپیش آگهی سرطان سلول پایه ایپیشگیری از سرطانپیشگیری از سرطان پوستپیشگیری از سرطان سلول پایه ایتست های تشخیصی سرطانتست های تشخیصی سرطان پوستتست های تشخیصی سرطان سلول پایه ایتشخیص های پرستاری سرطانتشخیص های پرستاری سرطان پوستتشخیص های پرستاری سرطان سلول پایه ایدرمان سرطاندرمان سرطان پوستدرمان سرطان سلول پایه ایرژیم غذایی سرطانرژیم غذایی سرطان پوسترژیم غذایی سرطان سلول پایه ایسرطان پوستسرطان سلول پایه ایعلائم و نشانه های تشخیصی سرطانعلائم و نشانه های تشخیصی سرطان پوستعلائم و نشانه های تشخیصی سرطان سلول پایه ایعلایم شایع سرطانعلایم شایع سرطان پوستعلایم شایع سرطان سلول پایه ایعلل سرطانعلل سرطان پوستعلل سرطان سلول پایه ایعوارض احتمالی سرطانعوارض احتمالی سرطان پوستعوارض احتمالی سرطان سلول پایه ایعواقب مورد انتظار سرطانعواقب مورد انتظار سرطان پوستعواقب مورد انتظار سرطان سلول پایه ایعوامل افزایش دهنده خطر سرطان پوستعوامل افزایش دهنده خطر سرطان سلول پایه ایمداخلات پرستاری سرطان پوستمداخلات پرستاری سرطان سلول پایه ای
0
توسط
تومان