استئوپروز

استئوپروز یا پوکی استخوان کم شدن تراکم استخوانی است، که موجب ترد شدن استخوان شده ... ادامه مطلب